Apel i poparcie do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

W związku z podjęciem przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 201 więcej »

LAR-VAC

więcej »

Informacja o wycofaniu z obrotu SALMOPORC SCS Lizofilizat

W załączniku decyzja Głównego Lekarza Weterynarii dot. natychmiastowego wycofania z obrotu na więcej »

Witamy na stronie internetowej
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu

                                                          W A Ż N E   S P R A W Y                                             

               

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami ze strony lekarzy weterynarii informujemy, że :

1. Aktualna cena wystawienia paszportu dla zwierzęcia w zakładzie leczniczym dla zwierząt wynosi 100 zł.

2.  Powstaje nowa baza paszportowa.

W związku z tym, że obowiązek wprowadzania  danych z paszportów dla zwierząt do elektronicznego systemu prowadzonego przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną w niedługim czasie będzie spoczywał na lekarzu weterynarii wydającym paszport,  zaistnieje konieczność posiadania własnego, indywidualnego adresu poczty elektronicznej (może to być adres mailowy zlz, ale przypisany wyłącznie do jednej osoby), na który  przesłane zostaną dane do logowania się w systemie.

W związku z tym, uprzejmie proszę wszystkich lekarzy weterynarii, którzy posiadają uprawnienia do wydawania  paszportów dla zwierząt o bardzo pilną weryfikację adresu mailowego w biurze izby (do 17 grudnia 2015 roku).

Bez dopełnienia tego obowiązku, tzn. poinformowania biura Izby o prawidłowym adresie mailowym, od 1 stycznia 2016 roku,  nie będziecie Państwo mogli nabyć druków paszportów w biurze Izby, jak również sprzedawać  paszportów klientom  za pośrednictwem bazy elektronicznej. To wynika z ustawień nowego systemu elektronicznego - bazy paszportowej.     

Adres strony: https://wetsystems.org.pl/             

    

               Z poważaniem

                              Prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

                      lek. wet. Maciej Gogulski

 

U W A G A ! 

  • Informacje  przeznaczone dla lekarzy weterynarii, czy formularze takie jak ankieta osobowa (dla absolwentów wpisujących się do Izby), wniosek o przeniesienie lekarza weterynarii do innej izby oraz związane z tym druki oświadczeń,   informacja o wys. składki członkowskiej, o wycofaniu czy wprowadzeniu do obrotu produktów leczniczych  weterynaryjnych, znajdują się w dziale: "Dla Lekarza" i są dostępne dla osób zarejestrowanych,  po zalogowaniu się. Procedura rejestracji i logowania  otwiera się po kliknięciu w zakładkę"Dla lekarza" i jest naprawdę nieskomplikowana.
  • Absolwenci  mogą zarejestrować się podając w miejscu nr prawa wykonywania zawodu, nr dyplomu ukończonej uczelni weterynaryjnej.
  • Dla osób zalogowanych dostępne jest również Forum.

Zapraszamy Państwa  do aktywnego korzystania z naszej strony.

 


Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752